chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Vláda projedná plnění směrnice EU o odpadních vodách

Vláda dnes projedná společný materiál ministra pro místní rozvoj, ministryně zemědělství a ministra životního prostředí o plnění směrnice EU o čistotě odpadních vod. Česko musí do roku 2010 investovat do vodohospodářské infrastruktury více než 46 miliard korun, aby tuto směrnici splnilo. Ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič chce, aby se termín posunul o dva roky. ČTK to dnes sdělila mluvčí MMR Jana Víšková.

Vleklá jednání s EK o vodohospodářských projektech mohou podle MMR způsobit posun investičních akcí, a tím ohrozit splnění termínu v roce 2010, ke kterému se ČR zavázala. Pokud by Česko muselo rok 2010 dodržet bez evropských peněz, vyvolalo by to tlak na zdražení vodného a stočného. Gandalovič proto bude prosazovat, aby česká vláda zahájila jednání s Evropskou komisí o prodloužení tohoto termínu nejméně o dva roky.

Evropská komise donedávna blokovala čtyři projekty, na které byly do konce tohoto roku vyčleněny peníze ve fondu soudržnosti EU. Nelíbily se jí totiž smlouvy uzavřené mezi vlastníky a provozovateli vodohospodářských soustav. MMR sice vyjednalo vyčerpání celé částky 1,67 miliardy korun na čtyři projekty, ale nadále pokračují jednání o podmínkách těchto smluv. Vyjednané podmínky jsou zásadní pro čerpání peněz na tyto projekty v novém programovém období 2007 až 2013.

Česká republika se ke splnění unijní směrnice o čistění městských odpadních vod do konce roku 2010 zavázala v rámci přístupových smluv k Evropské unii, podepsaných v roce 2004. Výstavba a rekonstrukce vodohospodářských soustav je nutná, aby předpisy těchto směrnic mohly být naplněny.

PRAHA (ČTK) - 6. prosince 2006 18:33 (Zdroj: www.ekolist.cz)
5.1.2007 ekolist [www.ekolist.cz]
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk