chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Do měsíce by firmy měly nahlásit, kolik znečištění z nich uniklo.

Půlmilionová pokuta hrozí znečišťovatelům životního prostředí, kteří do poloviny února nenahlásí do veřejného registru, kolik škodlivých látek jejich provozem vzniklo a uniklo do vody či ovzduší. Ohlašovací povinnost je nutné splnit do 15. ledna, potom začnou úředníci aktualizovat registr tak, aby byla data z uplynulého roku k nahlédnutí na webové stránce www.irz.cz koncem září.

Počátkem ledna zveřejnilo ministerstvo novou verzi elektronické ohlašovací aplikace, která by měla znečišťovatelům usnadnit vypisování formulářů. Údaje o 72 vyjmenovaných látkách do registru oznamují firmy podle zákona o integrované prevenci. Povinnost se vztahuje na ty, které vypustily do ovzduší nebo vody v uplynulém roce shodné nebo vyšší množství, než stanovuje pro jednotlivé látky nařízení vlády.

Nahlašovat musejí firmy například množství amoniaku, azbestu, benzenu, rtuti, polychlorovaných bifenylů a dalším jedovatých látek, pokud překročí nařízením dané hodnoty.

Údaje ohlášené za roky 2004 a 2005 jsou zveřejněny na www.irz.cz.

Tam jsou také k dispozici materiály důležité k ohlášení v letošním roce. Ministerstvo na stránkách také informuje o změnách, které integrovaný registr znečištění čekají v letošním roce. Vláda už schválila návrh nového zákona, kterým se bude ohlašování napříště řídit. Změny si vyžádalo rozhodnutí na úrovni Evropské unie, od 1. ledna 2008 by totiž měl začít fungovat jednotný evropský ohlašovací systém, do kterého budou zahrnuty údaje o všech 27 zemích.

Podle návrhu zákona, který by měla nyní projednat Poslanecká sněmovna, se počet látek, o nichž má být veřejnost informována, rozroste na 93. Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek zahrne 91 látek. Česko ho rozšíří ještě o styren a formaldehyd, které považuje za látky nebezpečné a zdraví ohrožující. Předloha normy, která má nahradit část současného zákona o integrované prevenci, obsahuje i prvky zjednodušení komunikace podniků se státní správou. Měla by například umožnit zasílání hlášení elektronickou formou a zamezit zbytečnému zdvojování hlášení.

Zveřejňování dat o množství vypouštěných škodlivin má podniky motivovat k ohleduplnějšímu chování. Registr přivítala ekologická sdružení, chybí jim ale žebříčky největších znečišťovatelů. Neoficiální tabulky takového charakteru pravidelně zveřejňuje sdružení Arnika.

PRAHA (ČTK) - 6. ledna 2007 14:52 (Zdroj: www.ekolist.cz)
6.2.2007 www.ekolist.cz [ČTK]
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk