chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Pořádané akce.
TermínTémaFirmaKontakt
11. -13.4. 2007STROJEXPO 2007 – komplex pěti souběžně probíhajících odborných veletrhů se strojírenskou tématikou - MACH, FINET, METAL, INTERCHEM a WAREC. TERINVESTTERINVEST, spol. s r.o.
Legerova 15
120 00 Praha 2
Tel.: +420 224 263 143
www.strojexpo.cz
2. - 6. 2007

 

RISCON CZECH TOUR 2007
selský rozum v praxi při vyhledávání nebezpečí a hodnocení rizik - semináře BOZP
www.markl.czPracovní zdraví a bezpečnost s.r.o.
systémy řízení BOZP
Jana Žižky 1598
434 01 Most
Tel.:+420 602 287 558
E-mail: pmarkl@markl.cz
www.markl.cz
13.3.2007Zákon o odpadech včetně prováděcích předpisů po novelách a výkon státní správy podle správního řádu. Agentura BOVAAgentura BOVA
RNDr. I. Hexnerová – BOVA POLYGON
Platónova 11, 143 00 Praha 4
Tel.: 241 774 196, 800 100 539
E-mail: bova@bovapolygon.cz
19.4.2007Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích včetně prováděcích vyhlášek po novelách a výkon státní správy podle správního řádu. Agentura BOVAAgentura BOVA
RNDr. I. Hexnerová – BOVA POLYGON
Platónova 11, 143 00 Praha 4
Tel.: 241 774 196, 800 100 539
E-mail: bova@bovapolygon.cz
23.4.2007Nová právní úprava bezpečnosti práce a náhrady škody za pracovní úrazy v novém zákoníku práce. Agentura BOVAAgentura BOVA
RNDr. I. Hexnerová – BOVA POLYGON
Platónova 11, 143 00 Praha 4
Tel.: 241 774 196, 800 100 539
E-mail: bova@bovapolygon.cz
7.6.2007Zákon o ochraně ovzduší včetně prováděcích vyhlášek po novelách a výkon státní správy podle správního řádu. Agentura BOVAAgentura BOVA
RNDr. I. Hexnerová – BOVA POLYGON
Platónova 11, 143 00 Praha 4
Tel.: 241 774 196, 800 100 539
E-mail: bova@bovapolygon.cz
15.2.2007ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH DaV agenturaDaV vzdělávací agentura
Martin Čermák
Bachova 1593, 149 00 Praha 4
Tel.: 272 928 277
Fax: 272 928 277
E-mail: seminar@centrum.cz
6.3.2007ZÁKON O CHEMICKCÝCH LÁTKÁCH A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH A VYHLÁŠKY PO NOVELÁCH 
(konzultační seminář zaměřený na povinnosti výrobců a prvních distributorů chemických látek a přípravků na území ČR)
DaV agenturaDaV vzdělávací agentura
Martin Čermák
Bachova 1593, 149 00 Praha 4
Tel.: 272 928 277
Fax: 272 928 277
E-mail: seminar@centrum.cz
17.4.2007ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ (včetně prováděcích předpisů po novelách) Konzultační seminář zaměřený zejména na nové povinnosti, které vyplývají pro rok 2007 z novely zákona a vyhlášek. DaV agenturaDaV vzdělávací agentura
Martin Čermák
Bachova 1593, 149 00 Praha 4
Tel.: 272 928 277
Fax: 272 928 277
E-mail: seminar@centrum.cz
5.6.2007ZÁKON O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH včetně prováděcích předpisů 
(konzultační seminář)
DaV agenturaDaV vzdělávací agentura
Martin Čermák
Bachova 1593, 149 00 Praha 4
Tel.: 272 928 277
Fax: 272 928 277
E-mail: seminar@centrum.cz

12.2.2007

Nakládání s odpady a obaly v roce 2007 – změny, novely stávající a změněné předpisy aktuálně www.skoleni-kurzy.cz Vzdělávací agentura 
Olga Moskalievová - MOSKA
Štětínská 360.
181 00 Praha 8
Tel.: 233 550 031
E-mail: moska@skoleni-kurzy.cz
www.skoleni-kurzy.cz

20.2.2007

JAK SPRÁVNĚ APLIKOVAT ZMĚNY V BOZP OD 1.1.2007 DLE NOVÉHO ZÁKONÍKU PRÁCE 
(nutné informace pro personalisty a specialisty BOZP)
www.skoleni-kurzy.cz Vzdělávací agentura 
Olga Moskalievová - MOSKA
Štětínská 360.
181 00 Praha 8
Tel.: 233 550 031
E-mail: moska@skoleni-kurzy.cz
www.skoleni-kurzy.cz
11.-12.9.2007Hydroanalytika 2007 CSlab spol. s r.o.CSlab spol. s r.o.
Bavorská 856
155 00 Praha 5
Tel.: 224 453 124
Fax: 224 452 237
E-mail: CSlab@CSlab.cz

16.-18.4.2007

APROCHEM 2007 - ODPADOVÉ FÓRUM 2007 www.aprochem.cz CEMC
Na Dračkách 13, 162 00 Praha 6
Tel./fax: 233 336 138, 220 518 698
E-mail: pche@csvts.cz www.aprochem.cz

15.-20.7.2007

15th European Symposium on Fluorine Chemistry www.aprochem.cz 15th ESFC
Department of Organic Chemistry
Institute of Chemical Technology, Prague
Technicka 5, 166 28 Prague 6
Tel./fax: +420 220 444 242
E-mail: 15esfc@vscht.cz www.vscht.cz

27.3.2007

Evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a změny v evidencích odpadů v roce 2007 www.kursy.cz Verlag Dashöfer
Na Příkopě 18, P. O. Box 756
111 21 Praha 1
Tel./fax: +420 224 197 735
E-mail: info@kursy.cz

8.3.2007

Evidence obalů a odpadů z obalů dle zákona o obalech www.kursy.cz Verlag Dashöfer
Na Příkopě 18, P. O. Box 756
111 21 Praha 1
Tel./fax: +420 224 197 735
E-mail: info@kursy.cz

30.5.-2.6.2007

11. mezinárodní konference Životní prostředí a úpravnictví Životní prostředí a úpravnictví VŠB-TU Ostrava
Institut Environmentálního Inženýrství
17. listopadu 15
708 33 Ostrava - Poruba
Tel./fax:+420 59 699 3575
E-mail: peter.fecko@vsb.cz
6.2.2007 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk