chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Vláda pro rozšíření seznamu látek, o nichž musí firmy informovat

Kabinet Mirka Topolánka dnes schválil návrh zákona o integrovaném registru znečištění. Od roku 2008 by se tak měl seznam látek, o jejichž vypouštění do životního prostředí musí podniky informovat pravidelně veřejnost, rozšířit ze 72 na 93. Data do registru publikovaného na internetových stránkách www.irz.cz české firmy nahlašují už dva roky. Nová právní úprava souvisí se vznikem centrálního evropského registru, který začne fungovat za rok.

Normu ještě dopracuje ministerstvo životního prostředí, protože kabinet vybíral ze dvou variant povinností týkajících se nakládání s odpady. Ministři rozhodli, že firmy zabývající se odpady budou nahlašovat množství uniklých látek podle nového zákona, současně jim ale odpadne stejná povinnost daná zákonem o odpadech.

"Vláda se přiklonila k variantě, kdy se zužuje ohlašovací systém v oblasti odpadů na ohlašování v režimu nařízení o integrovaném registru, které odpovídá ohlašovacímu systému podle zákona o odpadech," řekla ČTK Jarmila Krebsová z tiskového odboru ministerstva životního prostředí. Doplnila, že kabinet se už k normě nevrátí, ministerstvo ji rovnou pošle do sněmovny.

Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek zahrne 91 látek. Česko ho rozšíří ještě o styren a formaldehyd, které považuje za látky nebezpečné a zdraví ohrožující. Již dříve zástupci ministerstva uvedli, že i další země evropské pětadvacítky budou základní seznam rozšiřovat dle vlastního uvážení.

Předloha normy, která má nahradit část současného zákona o integrované prevenci, obsahuje i prvky zjednodušení komunikace podniků se státní správou. Měla by například umožnit zasílání hlášení elektronickou formou a zamezit zbytečnému zdvojování hlášení.

Zveřejňování dat o množství vypouštěných škodlivin má podniky motivovat k ohleduplnějšímu chování. Registr přivítala ekologická sdružení, chybí jim ale žebříčky největších znečišťovatelů. Neoficiální tabulky takového charakteru zveřejnilo sdružení Arnika.

PRAHA (ČTK) - 12. prosince 2006 19:58 (Zdroj: www.ekolist.cz)
5.1.2007 ekolist [www.ekolist.cz]
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk