Ekologická újma: hodnocení rizik po změnách legislativy + Prevence závažných havárií: posouzení objektu + IRZ

19.4.2018: Praha  1.11.2018: Praha

Praktický způsob základního hodnocení rizik (zákon 167/2008 Sb.). Změny legislativy od roku 2013 (klasifikace chem. směsí, zranitelné oblasti, evropsky významné lokality, zdroje znečišťování ovzduší). Prevence závažných havárií: praktické zpracování posouzení objektu - protokolu o nezařazení podle zákona 224/2015 Sb. Hlášení do IRZ v praxi - změny v povinných osobách. Součástí semináře jsou aktivní formuláře pro základní hodnocení rizik i PZH.

Název:

Seminář Ekologická újma: základní hodnocení rizik po změnách legislativy

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

19.4.2018: Praha

1.11.2018: Praha

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

a) Ekologická újma:

  • základní legislativa: zákon č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě, nařízení vlády č. 295/2011 Sb.
  • metodické pokyny MŽP k hodnocení rizik
  • změny související legislativy od roku 2013
  • rozbor dotčených činností - kdo musí mít základní hodonocení rizik
  • praktický způsob zpracování hodnocení rizik

b) Prevence závažných havárií:

  • definice nebezpečných látek
  • nejčastější látky a jejich kritická množství
  • součtové výpočty
  • protokol o nezařazení
  • zařazení objektu (zařízení) do skupiny A nebo B
c) IRZ - integrovaný registr znečiš��ování:
  • novela zákona 25/2008 Sb.
  • změny v povinných osobách
  • činnosti E-PRTR, činnosti 25/2008
  • IRZ provozovny, změny činností
  • praktické zpracování hlášení

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Cena:

1 983 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 2 400 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz